Privacyverklaring

Grapefood moet om haar diensten te kunnen verlenen ook jouw persoonsgegevens verwerken. Grapefood is verantwoordelijk voor de verwerking van die persoonsgegevens. In deze privacyverklaring beschrijf ik onder andere  welke gegevens ik verwerk, met welk doel en hoe lang.


Maar wees gerust, ik ben Functionaris Gegevensbescherming dus ik zal er alles aan doen om vertrouwd met jouw gegevens om te gaan!

Contactformulieren

Op deze website kun je een contactformulier invullen. De gegevens die je daar invult, gebruik ik om contact met je op te nemen. Deze gegevens bewaar ik zolang daar een reden voor is.

Persoonlijke gegevens

Zodra we een overeenkomst met elkaar hebben gesloten of als we de intentie hebben dit te gaan doen, verzamel ik gegevens die je met mij deelt. Deze gegevens zal ik opslaan en gebruiken om je te kunnen begeleiden. Ik gebruik deze gegevens alleen daarvoor.


Jouw mailadres zal ik gebruiken om je te kunnen informeren over nieuwe diensten of als ik interessante nieuwtjes voor je heb vanuit mijn praktijk. Indien je daar bezwaar tegen maakt, dan zal ik dit uiteraard stopzetten. Om de door mij verleende diensten te kunnen facturen, zal ik ook jouw bankgegevens verwerken.


Opsomming van persoonsgegevens:

 • Naam, adres, woonplaats
 • Leeftijd en geslacht
 • Beschrijving van jouw vraagstelling en geschiedenis, hier kunnen medische gegevens onderdeel van zijn
 • Uitslagen van eventuele inzet van diagnostische middelen (laboratoriumonderzoeken)
 • Mailadres
 • Bankgegevens

Bewaren, delen en beveiligen

Jouw gegevens geef ik niet door aan anderen en bewaar ik niet langer dan noodzakelijk. Ik bewaar deze gegevens altijd veilig zodat anderen geen toegang kunnen krijgen tot deze gegevens. Het opslaan van gegevens doe ik in een goed beveiligde omgeving (mijnDiad).

Voor het versturen van nieuwsbrieven, wat ik niet vaak doe, maak ik gebruik van LaPosta. LaPosta is ISO 27001 gecertificeerd dit  betekent dat zij hun gegevens goed beveiligen. Met LaPosta heb ik een verwerkersovereenkomst afgesloten. LaPosta is een Nederlands bedrijf en gebruikt de gegevens niet voor andere doelen dan voor mij beheren van jouw naam en mailadres.

Cookies

Deze website gebruikt cookies, gezonde cookies uiteraard. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Grapefood.nl gebruikt 2 soorten cookies namelijk functionele en analytische cookies:  
  • Functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden en helpt om de website goed te laten werken.
  • Analytische cookies. Deze worden gebruikt voor websitestatistieken zodat Grapefood het websitegebruik van haar bezoekers beter kan begrijpen. Hierdoor kan Grapefood haar website verbeteren en gebruiksvriendelijker maken. Grapefood maakt hiervoor gebruik van de analysetool Google Analytics. Deze is volgens de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens privacyvriendelijk ingesteld. Dit betekent bijvoorbeeld dat uw IP-adres niet wordt meegegeven aan Google.
  • Bij uw eerste bezoek aan onze website informeert Grapefood u over deze cookies en wordt toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt in de browser van uw computer instellen dat u tijdens uw bezoek aan mijn website geen cookies ontvangt. Let op! Dit kan ook gevolgen hebben voor de cookies die nodig zijn om de website te laten functioneren

Rechten

In de AVG zijn de zogenoemde rechten van betrokkenen vastgelegd.  Dit betekent dat je Grapefood altijd kunt verzoeken om gegevens in te zien, te verwijderen etc.  Je kan verzoeken om een afschrift van je persoonlijke gegevens die ik van je heb. Je kan ook verzoeken dat ik alle persoonlijke gegevens die ik van je heb, verwijder. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden. Uiteraard kan ik geen gegevens verwijderen die nodig zijn om onze overeenkomst uit te voeren.

Datalek

Ondanks dat ik er alles aan doe om dit te voorkomen, helemaal uitsluiten dat er onverhoopt een datalek ontstaat, kan ik niet. Gebruik van software alleen al kan een potentieel datalek inhouden waar ik geen invloed op heb. Mocht er onverhoopt iets mis gaat, dan zal ik dit uiteraard afhandelen zoals dat moet. Ik meld een lek bij de Autoriteit Persoonsgegevens en zal ook jou informeren als daar reden voor is.